• banner2
  • banner3
  • banner4
  • 3(2)
  • 2(5)
  • 1(4)

#ການພິມຄວາມຮູ້

ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາໃນການພັດທະນາຕະຫລາດພາຍໃນປະເທດແມ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາໃນການພັດທະນາຕະຫລາດຕ່າງປະເທດແມ່ນເວົ້າ ສຳ ລັບຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດຢູ່ປະເທດຈີນ.
ສຳ ລັບການສອບຖາມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຫລື pricelist ຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຝາກອີເມວຂອງທ່ານມາຫາພວກເຮົາແລະພວກເຮົາຈະຕິດຕໍ່ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ.